Bơm nước thải EBARA 100DML53.7 công suất 3,7kW

Bơm nước thải EBARA 100DML53.7 công suất 3,7kW Mùa mưa sắp đến và bạn cần một thiết bị có thể bơm được nước mưa để chống úng ngập, bơm nước tràn ra trong hồ chứa hoặc bơm nước hố móng côn...

Read more »

Scroll to top