Chia sẻ một số kinh nghiệm lái xe cho người mới bắt đầu

Chia sẻ một số kinh nghiệm lái xe cho người mới bắt đầu “Điều quan trọng nhất là lùi xe, đừng quay đầu lại hay thò đầu ra ngoài cửa sổ để lùi, mà hãy thực hành thật quen kỹ năng nhìn gương và lùi...

Read more »

Scroll to top