Vướng mắc trong cách khâu kiểm định xe tải gắn cẩu

Vướng mắc trong cách khâu kiểm định xe tải gắn cẩu “Quy định chỉ cho phép “cải tạo quay đầu” giảm các thông số về với kích thước nguyên thủy, mà như vậy xe tai hyundai gan cau cũng sẽ phải t...

Read more »

Scroll to top